CZĘŚCI PROJEKTU

01

Szpital i szkoła

Największym przedsięwzięciem, do którego przygotowujemy się od lat, jest odbudowa szpitala przy ul. Pomorskiej, połączonego podwórkiem z pozostałymi budynkami kompleksu. Naszym celem jest utworzenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, gdzie troska o pacjenta będzie spełniać najwyższe standardy opieki medycznej i poszanowania godności zarówno mamy, jak i dziecka.

Jednocześnie chcemy kształcić kadrę medyczną, dlatego przy szpitalu będzie działać także Szkoła Medyczna. Korzystając z dotychczasowych doświadczeń współpracy z lekarzami w ramach prowadzonego przez nas gabinetu ginekologicznego i Centrum Troski o Płodność, przewidujemy miejsce dla przyszpitalnej poradni.

02

Dom Narodzin

Miejsce dla tych rodziców, którzy pragną przywitać przychodzące na świat życie w warunkach domowych. Zamiast sali porodowej, mogą wybrać towarzyszenie położnej (a także douli) we wnętrzu o klimacie przypominającym kameralne, domowe zacisze. W atmosferze bezpieczeństwa i poszanowania intymności, mama, tata i ich dziecko przechodzą przez wszystkie etapy porodu.

03

Gabinet laktacyjny

Nasza Poradnia Laktacyjna potrzebuje przestrzeni dedykowanej tylko mamom i ich dzieciom, gdzie będą mogły z fachowym wsparciem położnej i bez pośpiechu pokonywać trudności na drodze naturalnego karmienia. Wiele mam zraża się niepowodzeniami w tej sferze, pojawiającymi się po przyjściu na świat maleństwa i rezygnuje z karmienia piersią. Chcemy stworzyć przestronny gabinet laktacyjny, stanowiący kontynuację Szkoły Rodzenia, w którym mamy będą mogły wyjaśnić swoje wątpliwości i uzyskać pomoc.

03

Gabinety rehabilitacyjne

Troska o życie znaczy dla nas także walkę z wykluczeniem z powodu ograniczeń związanych z chorobą lub wiekiem, dlatego chcemy w remontowanych budynkach tworzyć kolejne gabinety rehabilitacyjne. Rehabilitacja dzieci oraz seniorów to ważny element naszej wizji wspierania życia – by zwiększać szanse aktywnego w nim udziału dla tych, którzy potrzebują pomocy w rozwoju własnej sprawności lub jej podtrzymaniu na dotychczasowym poziomie.

04

Atrium i zagospodarowanie terenu

Chcemy sprzyjać człowiekowi, korzystającemu z naszych inicjatyw, także poprzez udostępnienie do użytku pięknego otoczenia w ramach szpitalnego kompleksu. W tej chwili doskwiera nam brak dedykowanej przestrzeni spacerowej – maleńkie atrium prowizorycznie łączy funkcje parkingu i niewielkich wysp zieleni oraz klombów. Potrzebujemy włączyć w plan prac takie zagospodarowanie terenu, które spełni wymogi bezpieczeństwa i stworzy możliwości przeżycia chwili relaksu na wolnym powietrzu. Chcemy, by w podwórzu znalazł się mini-ogród z ławeczkami i choćby najmniejszym placykiem zabaw dla najmłodszych.

SZPITAL W LICZBACH

Zgromadzone fundusze

Kwota zbiórki

MAPA OBIEKTÓW

ZREALIZOWANE DZIEŁA

2005
2006
2007
23.09.2009
11.2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

2005

Koszt: 200 000 PLN

Remont III piętra w budynkach A i B. Pomieszczenia przeznaczone zostały na akademik dla 25 studentów i klauzurę dla 15 sióstr zakonnych.

2006

Koszt: 710 000 PLN

Stworzenie projektu budowlanego szpitala ginekologiczno – położniczego i szkoły medycznej.

2007

Koszt: 10 000 000 PLN

Remont budynków A i B oraz części D i utworzenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego dla 80 osób.

23.09.2009

Koszt: 60 000 PLN

Remont piwnicy w budynku A. Adaptacja pomieszczeń na Okno Życia, które uratowało już 17 dzieci.

11.2009

Koszt: 25 000 PLN

Zabezpieczenie dachu w budynku C.

2010

Koszt: 65 500 PLN

Remont dachu oraz pomieszczeń w budynkach E i D. Przygotowanie około 500 m2 powierzchni użytkowej na Poradnię Rodzinną, akademik i biuro Fundacji.

2011

Koszt: 458 000 PLN

Remont I piętra w budynku E. Wyposażenie i oddanie do użytku Poradni Rodzinnej.

2012

Koszt: 200 000 PLN

Remont parteru w budynku E. Odnowione pomieszczenia zostały przystosowane i wyposażone do prowadzenia Szkoły Rodzenia.

2013

Koszt: 425 000 PLN

Stabilizacja gruntu w budynku B. Remont pomieszczeń w budynku D, w których utworzony został gabinet ginekologiczny.

 

2014

Koszt: 243 000 PLN

Remont dachów w budynkach C i D

2015

Koszt: 283 800 PLN

Remont parteru w budynku C, gdzie została utworzona Poradnia Rodzinna o powierzchni 300m2. W budynkach E i C zostały wyremontowane bramy wjazdowe. W kaplicy w budynku B została wymieniona stolarka okienna oraz zabytkowe witraże.

2016

Koszt: 247 000 PLN

Remonty w budynku D – naprawa konstrukcji oraz docieplenie dachu

2017

Koszt: 526 500 PLN

Remonty w budynku D – stworzenie izolacji poziomej, wymiana stolarki okiennej oraz utworzenie nowego Banku Niemowlaka na parterze i Sali Anioła Stróża na piętrze. W budynku A został wyremontowany dach, a na III piętrze utworzono klauzurę dla 20 starszych sióstr zakonnych.

2018

Koszt: 34 000 PLN

Remont parteru w budynku D, wyposażenie i oddanie do użytku dwóch sal warsztatowych – sali Św. Filomeny i Św. Anny.

Dzięki Waszej hojności udało się już zrealizować bardzo wiele pomysłów i planów. Poniżej znajdują się odnośniki do stron  z informacjami o projektach zrealizowanych w poprzednich latach - zapoznaj się z dokładnymi kwotami, poznaj naszych darczyńców i uzyskaj szczegółowe dane o prowadzonej działalności.

Stwórzmy razem coś wspaniałego

Napisz do nas, jeśli chciałbyś pomóc nam w realizacji marzenia o nowym szpitalu w centrum Wrocławia. Jeśli nie możesz wesprzeć nas finansowo, to może modlitwą albo rzeczowo…

3 + 4 =